Školení odborné způsobilosti

Provádíme školení a přezkoušení odborné způsobilosti  vyhlášky č.50/78 sb. dle následujícího rozsahu. Klademe velký důraz na školení bezpečnosti práce na elektrických zařízení. Seznámíme Vás s nejnovějším zněním technických norem  a technologickými postupy ve Vašem oboru.

Považujeme za důležité školení první pomoci a teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem.

Kvalifikace pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pracovníky rozdělujeme do dvou základních kategorií.

 • Pracovnící bez elektrotechnického vzdělání

 • Pracovníci s elektrotechnickým vzděláním

Co je předmětem zkoušek a přezkoušení?
 • předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí, kterou má zkoušený pracovník vykonávat, případně řídit.
 • místní pracovní a technologické postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, příkazy, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí.
 • teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci,zejména při úrazech elektrickým proudem.
Doklady potřebné ke školení a zkoušce.
 • Jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, datum narození.
 • Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání v oboru. (§5, §6, §7, §8, §10).
 • Předchozí osvědčení vyh.50/78 sb..
 • Doklad o odborné praxi v oboru. Čestné prohlášení nebo potvrzení praxe zaměstnavatelem.
 • Lékařské potvrzení ( po přihlášení ke zkoušce Vám zašleme požadovaný formulář)
 • Fakturační údaje pro vystavení daňového dokladu.

Požadované doklady zašlete po domluvě na +420 776 180683 na adresu info@amply.cz

Termín a místo konání školení a přezkoušení.

Školení a přezkoušení připravujeme v  individuálních termínech dle zájmu uchazečů.  Zkouška probíhá dle legislativy vždy prezenčně, buď na níže uvedené adrese, nebo po dohodě u zaměstnavatele.

Místo konání školení a zkoušek

Elron Elektro s.r.o. Česká republika
Milady Horákové  2760
272 01 Kladno

GPS souřadnice : 50°7’32.355″N, 14°7’5.078″E

Kvalifikace pracovníků v elektrotechnice dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

§3 Pracovník seznámený

 Pracovníci seznámení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními a upozorněni na možné ohrožení těmito zařízeními. Seznámení a upozornění  provede organizací pověřený pracovník s kvalifikací odpovídající charakteru činnosti a pořídí o tom zápis, který podepíše spolu s pracovníky seznámenými.

 • Není vyžadována praxe na el. zařízení.

 • Pracovnící bez elektrotechnického vzdělání.

 • Délku platnosti  osvědčení určuje organizace.

§4 Pracovník poučený

Pracovníci poučení jsou ti, kteří byli organizací v rozsahu své činnosti seznámeni s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních, školeni v této činnosti, upozorněni na možné ohrožení elektrickými zařízeními a seznámeni s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem.

 • Není vyžadována praxe na el. zařízení.

 • Pracovnící bez elektrotechnického vzdělání.

 • Délku platnosti osvědčení určuje organizace.

§5 Pracovník znalí

Pracovníci znalí jsou ti, kteří mají ukončené odborné vzdělání  a po zaškolení složili zkoušku.

 • Ukončené odborné elektrotechnické vzdělání

 • Platnost osvědčení 3 roky.

§6 Pracovníci pro samostatnou činnost

Pracovníci pro samostatnou činnost jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací.

Požadovaná praxe na elektrických zařízení do 1000V.

 • Pracovníci -vyučení, SO, ÚSO, VŠ  – 1 rok.

Požadovaná praxe na elektrických zařízení nad 1000V.

 • Pracovníci -vyučení, SO, ÚSO, VŠ  – 2 roky.

Požadovaná praxe při činnosti na hromosvodech.

 •  Pracovníci – zaškolení – 6 měsíců.
 • Pracovníci -vyučení, SO, ÚSO, VŠ  – 3 měsíce.
 • Odborné elektrotechnické vzdělání.

 • Vyžadována praxe na el. zařízení.

 • Platnosti osvědčení – 3 roky.

§7 Pracovníci pro řízení činnosti

Pracovníci pro řízení činnosti jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací.

Požadovaná praxe na elektrických zařízení do 1000V.

 • Pracovníci – SO, ÚSO, VŠ –  1 rok.
 • Pracovníci -vyučení –  2 roky.

Požadovaná praxe na elektrických zařízení nad 1000V.

 • Pracovníci – SO, ÚSO,VŠ  –  2 roky.
 • Pracovníci -vyučení –  3 roky.

Požadovaná praxe při činnosti na hromosvodech.

 •  Pracovníci – zaškolení – 1 rok.
 • Pracovníci – vyučení, SO, ÚSO, VŠ  – 6 měsíců.
 • Odborné elektrotechnické vzdělání.

 • Vyžadována praxe na el. zařízení.

 • Platnosti osvědčení – 3 roky.

§8 Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu

(1) Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří

a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v § 7 odst. 1 nebo v § 6 odst. 1,

b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1,

c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení činnosti prováděné

dodavatelským způsobem.

(2) Pracovníci pro řízení provozu jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří

a) splňují požadavky pro pracovníky uvedené v § 7 odst. 1 nebo v § 6 odst. 1,

b) mají alespoň nejkratší požadovanou praxi uvedenou v příloze 1,

c) prokázali složením další zkoušky v rozsahu stanoveném v § 14 odst. 1 znalosti potřebné pro řízení provozu.

Požadovaná praxe na elektrických zařízení do 1000V.

 • Pracovníci -vyučení, SO-  6 roků.
 • Pracovníci – ÚSO  –  4 roky.
 • Pracovníci – VŠ  –  2 roky.

Požadovaná praxe na elektrických zařízení nad 1000V.

 • Pracovníci -vyučení, SO-  7 roků.
 • Pracovníci – ÚSO  –  5 roky.
 • Pracovníci – VŠ  –  3 roky.

Požadovaná praxe při činnosti na hromosvodech.

 • Pracovníci -vyučení –  6 roků.
 • Pracovníci – ÚSO,SO,VŠ  –  6 měsíců.
 • Odborné elektrotechnické vzdělání.

 • Vyžadována praxe na el. zařízení.

 • Platnosti osvědčení – 3 roky.

§ 9 Pracovníci pro provádění revizí

Pracovníci pro provádění revizí jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené předepsané odborné vzdělání, předepsanou praxi a složili zkoušku před některým z orgánů dozoru. Zkouška na TIČR min. 1x za 5 let, praxe 3-7 let

 • Odborné elektrotechnické vzdělání.

 • Vyžadována praxe na el. zařízení.

 • Platnosti osvědčení – 5 roků.

§10 Pracovníci pro samostatné projektování

Pracovníci pro samostatné projektování a pro řízení projektování: – musí být pravidelně, nejméně 1x za 3 roky, přezkoušeni a zaškoleni s přihlédnutím k charakteru vykonávané práce,

 • Odborné elektrotechnické vzdělání.

 • Vyžadována praxe na el. zařízení.

 • Platnosti osvědčení – 3 roky.

§11  Zvláštní případy

Zvláštní případy jsou určeny pro absolventy vysoké školy elektrotechnické a přírodovědecké fakulty oboru fyziky, kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol; pracovníky vědeckých výzkumných a vývojových ústavů, kteří mají vysokoškolské vzdělání; učitele, kteří používají při výuce na školách elektrická zařízení pod napětím.